Download shokugeki-no-souma-ni-no-sara-dub-episode-7

Download shokugeki-no-souma-ni-no-sara-dub-episode-7
Download Video
360p (87.2 MB)
Length: 24:12 minutes
Video codec: H264, 399 Kbps
720p (193.4 MB)
Length: 24:12 minutes
Video codec: H264, 980 Kbps